Jeg tilbyder

Jeg tilbyder alle former for oversættelser mellem dansk / thai og thai / dansk.
Jeg påtager mig opgaver for både offentlige myndigheder, virksomheder og private.
Typiske tolkeopgaver kan være:

Mundtligt eller over telefon:
Patientsamtaler på hospitaler, hos praktiserende læger og specialister
Samtaler med kommunale myndigheder
Samtaler med institutioner, som f.eks. skoler, fritidshjem og børnehaver
Samtaler ved retslige instanser, som f.eks. advokater, retsmøder og afhøringer
Samtaler med virksomheder, fagforeninger og arbejdsformidlingen
Oversættelser for TV/Filmselskaber
Øvrige samtaler

Skriftligt:
Oversættelse af juridiske dokumenter som f.eks. navneattest, fødselsattest, vielsesattest, ægtepagt og meget andet
Oversættelse af eksamensbeviser og andre officielle dokumenter
Oversættelse af private breve
Andre tekster