Priser

Mine priser er efter Justitsministeriets vejledende retningslinier for honorering af tolke:

Alle priser er excl. moms.

Kørsels udgifter 3,70 kr. pr. km., beregnet fra Uvelse til kunde – og retur.